logo_De_Zonnesteen

Welkom

In wezen hebben alle ziektes hun oorzaak in het niet doorstromen van de energie en het uit balans zijn.
Mijn manier van werken is hierop gebaseerd.

In deze enerverende tijd waarin wij leven, ren je jezelf snel voorbij. Je lichaam moet de geest bijhouden. Dit lukt niet altijd. Lichamelijke en geestelijke klachten zijn signalen, dat er onbalans is ontstaan. Hierin kan verandering komen door inzicht in jezelf.

Dit inzicht is nodig om veranderingen aan te brengen. In je manier van denken, handelen en reageren. Het is nodig om te willen veranderen, zonder wil is het moeilijk om dit te laten gebeuren. Wanneer je graag wilt, dan is er heel veel mogelijk en kunnen wij samen voor een omslag zorgen.

Je lichaam ‘praat’ met je via symptomen, gezondheidsklachten. Wanneer je weet wat je lichaam je wilt zeggen, kun je hierop ingaan en veranderingen aanbrengen. Ik heb geleerd om hier inzicht in te krijgen en ik wil dit graag doorgeven. Je komt veel over jezelf te weten. Bewuste of onbewuste blokkades kunnen zo oplossen en verdwijnen. De stroming van de energie komt weer in evenwicht en je symptomen kunnen verdwijnen.

Herinner je wie je werkelijk bent! Je bent wat je denkt en hierin zitten vaak vooroordelen en beoordelingen van anderen. Dit zelfonderzoek vereist moed, maar geeft tevens een enorme innerlijke kracht.

De geneeswijzen die De Zonnesteen aanbiedt, ondersteunen alle regulieren geneeswijzen, maar dienen nooit ter vervanging hiervan.

Wat kan ik voor je doen:

Mijn specialisme is het lezen en herstellen van chakra’s. Chakra’s zijn energetische wielen die goed draaien wanneer je gezond bent en er  weinig blokkades op emotioneel/spiritueel niveau zijn.

Helaas is dit vaak niet het geval. Wanneer ik de chakra’s ga lezen, dan springen er altijd dingen uit, deze uitleg geeft  inzicht in waarom je ziek bent, waarom je vastloopt, je niet of moeilijk kunt veranderen. Samen met mijn helpers van het Licht, wordt hier een beweging in gebracht. Dit gebeurt op een energetische manier. D.w.z. ik ga met behulp van energetische correcties, de chakra’s reinigen, opnieuw verbinden, op een lijn brengen, zorgen dat zij weer goed kunnen draaien en zo hun energie door kunnen geven aan de meridianen. Deze meridianen zijn weer verbonden met onze organen en endocriene klierstelsel. Zo stimuleer je het zelf-herstellend vermogen en dit heeft altijd een positief effect. Bovendien kunnen bepaalde patronen in denkwijze worden losgelaten. Wanneer het eerst moeilijk ging om te veranderen, gaat het nu gemakkelijker. ”Het is net alsof ik anders kan denken”; is een veelgehoorde uitspraak na een behandeling.

Het energetisch corrigeren, gebeurt met mijn handen en mijn stem. Met mijn handen maak ik bewegingen in je aura en je chakra’s. Hierbij maak ik gebruik van Aura Soma producten, bloesems, edelstenen, Sanjeevini, voedingssupplementen en olie. Met mijn stem maak ik helende klanken. Dit lijkt op zingen, maar ik zing geen woorden maar klanken. Deze klanken resoneren met energie. Er kan een beweging ontstaan in energie die vastzit. Met mijn handen kan ik deze dan vervolgens verwijderen. Een klank komt op een veel dieper niveau binnen dan woorden. Woorden kunnen op weerstand stuiten, een klank gaat door alles heen. Zo kan er op een voor mij simpele maar werkelijk doeltreffende manier een diepe beweging worden gemaakt, waardoor mensen zich snel beter voelen en kunnen herstellen!

Naast de praktijk geef ik inwijdingen.
Tachyon inwijdingen: zowel op afstand als persoonlijk.
Witte Licht inwijding gecombineerd met een healing op afstand als persoonlijk.
Gouden Christus Licht inwijding op afstand.

 

inge2017