logo_De_Zonnesteen

Aura en Chakra’s

Wanneer we ons voorstellen, dat wij en alles wat leeft uit energie bestaat, dan begrijpen we, dat er een constante beweging is. Ons energieveld is niet statisch maar dynamisch. Doordat er beweging is, verandert onze energie. Soms gebeurt dit snel, als het ware van het ene op het andere moment, soms ontstaat de beweging/verandering over een langere tijdsduur. Dit kan zijn weken of maanden.
Onze aura is opgebouwd uit verschillende lagen; iedere laag heeft zijn eigen betekenis. Deze lagen lopen door elkaar heen. Hierdoor kunnen emoties, fysiek voelbaar zijn. De emotionele laag verbindt zich dan met de fysieke laag. Iedere emotie is een voelbare beweging in ons energetisch veld. Wanneer een emotie niet, of niet goed wordt verwerkt, wordt deze opgeslagen. Dit kan in onze cellen, deze hebben een geheugen en onthouden alles waar zij nog gebruik van willen/kunnen maken. Ook in de leegte tussen de cellen, kan zich disharmonische en negatieve energie vastzetten.

Tijdens een behandeling bij de Zonnesteen, wordt energie losgemaakt, gereinigd en verwijderd. Hierdoor kan een diepgaande transformatie plaatsvinden.

Ook in onze chakra’s kan een onverwerkte emotie worden opgeslagen. Onverwerkte emoties zorgen ervoor, dat chakra’s minder goed gaan draaien. Hun werveling die ervoor zorgt dat steeds de juiste hoeveelheid energie wordt afgegeven aan onze meridianen stagneert. Onze meridianen zorgen voor de energie naar onze organen, klieren, lymfen, bloedvaten etc. Je begrijpt dus al dat iedere stagnatie een uitwerking heeft op je fysieke welzijn. Een kleine stagnatie merk je niet direct op. Wanneer dit echter regelmatig gebeurt, dan ga hier wel last van ondervinden. Dit kan zich uiten op diverse manieren. Allereerst fysieke symptomen, ziektes die zich kenbaar maken, maar ook psychische problemen die ervoor zorgen, dat je niet lekker in je vel zit, angstig en onzeker bent, slecht slaapt, last hebt van stress en ga zo maar door.

Chakra’s kunnen zelfs ernstig beschadigd raken, wanneer er iets gebeurt wat grote impact op ons heeft en dan met name op ons gevoelsleven. De beschadiging is energetisch en kan dus ook hersteld worden op een energetische manier. Om deze beschadiging te herstellen versterk ik kortdurend, de energie die de oorzaak is van de stagnatie. Dit kan door even over de situatie te praten die de stagnatie heeft veroorzaakt. Niet altijd is direct duidelijk welke situatie(s) de stagnatie veroorzaakt. Er zijn diverse manieren om op zoek te gaan naar de situatie(s) die hieraan heeft (hebben) bijgedragen.

Mijn manier is kinesiologie. Hiermee kan ik het lichaam aan het woord laten. Wij hebben allemaal een intern geheugen, onze harde schijf. Hierop staat alle informatie die nodig is om te herstellen. Met behulp van kinesiologie geeft het lichaam een of meerdere leeftijden aan waarop iets is gebeurd wat nu de verandering in de weg staat. De verandering om weer uit deze energie te komen. Ik spreek altijd van beweging. Er is een beweging nodig om te veranderen. Vaak worden wij hierin belemmerd door onzekerheid en angst, het vasthouden aan vertrouwde patronen en het niet willen/kunnen zien wat er aan de hand is. Hierbij wordt ondersteuning geboden. Inzicht is een eerste vereiste om te willen/kunnen veranderen. Wanneer dit inzicht wordt ondersteund door de juiste beweging/verandering in de chakra’s is er heel veel, zo niet alles mogelijk.

Deze beweging kan ontstaan door te reinigen. Ik verwijder dan met mijn handen de energie die blokkeert in de chakra’s. Hierbij maak ik gebruik van de Aura Soma producten. Wanneer ik dit doe, komt deze energie vrij. Deze blijft normaal gesproken hangen in het energetisch veld en wordt dan door de behandelde persoon zelf opgeruimd. Dit kan door veel water te drinken en rust te nemen. Tijdens het reinigingsproces ben ik echter in staat om de energie via mijn eigen aura af te voeren. Ik begin dan te blazen, soms hard en zo ruim ik alles op wat er op dat moment wordt losgelaten. Hierdoor heeft men na een behandeling bij mij, weinig tot geen vervelende reacties. Integendeel, men voelt zich rustiger, gesterkt en meestal snel weer vol energie. Alleen direct na de behandeling kan er sprake zijn van moeheid en men kan het even koud hebben. Het lichaam heeft nl. hard gewerkt om het proces van het loslaten te ondersteunen. Maar dit herstelt zich snel.

Nadat de chakra’s gereinigd zijn, worden er nieuwe verbindingen gemaakt tussen de chakra’s en tussen diverse auralagen. Hierdoor kunnen chakra’s veel beter gaan werken en herstelt men sneller. Men komt zo weer in balans.

Soms is een chakra ernstig beschadigd, dit kan gebeuren door een of meerdere trauma’s. Ik kan een chakra weer voldoende herstellen, zodat het weer kan gaan doen waarvoor het bestemd is.

Als voorbeeld geef ik het stuitchakra. Dit is het eerste chakra, dit zit tussen onze benen en is omlaag gericht. Het geeft energie aan onze benen en voeten. Mensen met een slecht functionerend stuitchakra hebben vaak last van koude voeten en/of voetproblemen. Ook problemen met enkels en knieën kunnen veroorzaakt worden door een niet goed functionerend stuitchakra.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een geboortetrauma, hierdoor raakt dit chakra uit balans. Wanneer er nog een paar situaties volgen die als erg belastend worden ervaren, dan kan dit chakra gaan krimpen, beschadigd raken of anderszins minder goed functioneren. Dit kun je ervaren, doordat je moeite hebt met concentreren, slecht kunt focussen, niet stevig in je schoenen staat, minder goed beslissingen kunt nemen en je leven hierdoor niet goed op orde krijgt. Ook slaapproblemen zijn vaak terug te herleiden naar een niet goed werkend stuitchakra.
Door je weer even in de energie te brengen van de geboorte, kan ik dit herstellen. Dit hoeft geen onprettige ervaring te zijn, meestal reageren mensen snel met opluchting dat ze zich anders voelen, en beter geaard zijn. Zij voelen hun voeten weer, voelen de verbinding met Moeder Aarde.

Zo heeft ieder chakra zijn specifieke kenmerken.

Het tweede chakra, dit ligt onder de navel is het heiligbeenchakra dit chakra staat o.a. voor creativiteit, plezier in het leven, vreugde, sexualiteit, genieten en in staat zijn tot flexibel gedrag. Stagnatie en/of beschadiging in dit chakra heeft meestal zijn uitwerking op een of meerdere van bovengenoemde kenmerken.

Het derde chakra is de zonnevlecht, dit ligt in het gebied van de maag, dus boven de navel. Dit is ons chakra van het ego. Iemand met een groot ego heeft meestal een sterk ontwikkeld zonnevlecht chakra. Energie van anderen wordt vaak via dit chakra overgenomen. Hier wordt dit opgeslagen en kan veroorzaken dat je last krijgt van buikpijn, spanning in de darmen en een vervelend gevoel in je lijf. Wanneer dit chakra uit balans is heb je meestal weinig zelfvertrouwen, faalangst, onzekerheid en kan het moeilijk zijn om op te komen voor jezelf. Je eigen beslissingen te nemen en te durven!

Het vierde chakra is het hartchakra. Dit ligt, de naam zegt het al, in het gebied van ons hart. Veel mensen hebben een hartchakra wat vervuild is, d.w.z. er zitten veel onverwerkte emoties. Deze belemmeren een goeie rotatie, draaiing van dit chakra. Wanneer dit chakra minder goed draait beïnvloed dit absoluut de andere chakra’s, het ligt nl. precies in het midden. Dan is balans ver te zoeken. Mensen lopen vast in hun emoties, kunnen niet of slechts moeizaam veranderen en verliezen het overzicht in hun leven. Bij iedere behandeling wordt dan óók aan dit chakra gewerkt. Pas wanneer dit chakra goed functioneert is het mogelijk om weer goed in balans te komen. Op de achterkant van de rug, zit een speciale chakrapoort, dit wordt ook wel het emotionele hart genoemd. Er wordt pijn gevoeld op deze plaats, wanneer de energie vastzit. Deze pijn kan weer invloed hebben op nek, schouders en armen/handen.

Het vijfde chakra is het keelchakra. Dit ligt in het gebied van de keel. Het keelchakra laat zien, of je de dingen goed kunt verwoorden, of dat je moeite hebt met het uiten van je emoties. Het laat zien, wanneer iemand erg verlegen is, onzeker en faalangstig. Ook worden angsten vastgehouden in dit chakra, die al ontstaan zijn in de baarmoeder. Hier kan uiteraard aan gewerkt worden.

Het zesde chakra is het derde oog. Dit chakra zetelt tussen de wenkbrauwen. Het is het chakra van het inzicht. Inzicht in jezelf en in het leven in zijn algemeen. Dit chakra wordt ook in werking gezet bij helderziendheid of andere paranormale vermogens. Dit chakra belemmert het zicht op oplossingen wanneer er veel vervuiling in zit. Het is altijd nodig om het derde oog te reinigen. Zo worden mensen weer in contact gebracht met het vermogen om oplossingen te bedenken voor de problemen die zij ervaren.

Als laatste hebben wij boven op ons hoofd het kruinchakra. Dit is onze verbinding met het goddelijke, met ons Hoger Zelf, ons hoger weten. Wanneer iemand een sterk ontwikkeld kruinchakra heeft is dit een spiritueel levend mens. De verbinding met de andere kant van de sluier is nog sterk aanwezig. Hierdoor kunnen mensen veel vertrouwen voelen en weten, dat zij er nooit alleen voor staan. Wanneer dit chakra enorm sterk is, dient het stuitchakra evenredig sterk te zijn. De basis moet even sterk zijn als de top. Is dit niet het geval, dan kunnen mensen de weg kwijt raken en teveel gaan vliegen. Dit is niet goed, men verliest dan de verbinding met de realiteit. Men heeft aarding nodig om de rust te bewaren en om ervoor te zorgen dat men steeds weer beseft, dat men mens is en met de voeten op aarde dient te staan. Wanneer men bezig is met spiritualiteit dient men er constant voor te waken dat het stuitchakra zich evenredig ontwikkel. Dit kan door dagelijks een goede grondingsoefening te doen.

Deze grondingsoefening wil ik je graag leren, je krijgt bovendien een duidelijke uitleg mee naar huis.

Het is dan ook belangrijk ervoor te zorgen, dat je chakra’s goed hun werk kunnen doen. De chakra’s voeden via de meridianen het lichaam. Het lichaam voedt via de meridianen de chakra’s. De chakra’s hebben dus een tweerichtingsverkeer. Wanneer je vermoedt dat er problemen zijn met een of meerdere chakra’s nodig ik je uit om een afspraak bij mij te maken. Jouw chakra’s zijn zichtbaar voor mijn helpers van het Licht (gidsen), zij geven deze informatie aan mij door. Hierdoor kan ik snel en goed uitleggen wat er aan de hand is en hier samen met jou aan werken. Alle veranderingen zijn diepgaand en blijvend. Je neemt zo je leven weer in eigen hand. Hierdoor kunnen er doorgaans positieve veranderingen plaatsvinden.