logo_De_Zonnesteen

TARIEVEN PER 1.1.2024

Volwassenen:
Intake en consult vanaf 16 jaar      € 89
Vervolg consult vanaf 16 jaar          € 80
 Kinderen:
 Tot  3  jaar € 45
 Van 3 tot 8 jaar € 55
 Van 8 tot 16 jaar € 65
 Inwijdingen:
 Tachyon inwijding (via afstand) € 40
 Tachyon Source inwijding (via afstand) € 40
 Tachyon inwijding (persoonlijk) € 60
 Tachyon Source inwijding (persoonlijk) € 60
 Witte Licht inwijding + healing (via afstand) € 50
 Gouden Christus Licht inwijding (via afstand) € 65

 Huisreiniging via afstand, 1 verdieping

 voor elke verdieping extra komt erbij

€ 40

€ 10

 Telefonisch consult:
 10 minuten € 13
 20 minuten € 26
 30 minuten € 39
 60 minuten € 78
Telefonische chakra reading € 33
Tel. Engelenkaartlegging + korte healing € 33

Tachyon healing (groepshealing)

Tachyon healing per maand (2x)

€ 12,75

€ 25

Persoonlijke behandelingen graag contant betalen of per mobiele betaalapp direct na afloop van het consult.
Telefonische consulten en inwijdingen graag van tevoren overmaken.
Wij spreken voor een telefonisch consult een tijdsduur af.
In de praktijk is gebleken dat 30 minuten meestal voldoende is.
Jij wordt door mij op het afgesproken tijdstip gebeld.

IBAN NL68 INGB 0001242336 ten name van Schmitz De Zonnesteen.

Informatie betreffende ingeplande behandelingsafspraak:

Je zoekt professionele hulp voor je problemen. Je reserveert bij mij hiervoor een afgesproken tijd.

Daarom vraag ik je vriendelijk om een ingeplande behandelingsafspraak welke niet nagekomen kan worden,
graag zo spoedig mogelijk, echter UITERLIJK 24 UUR van te voren te annuleren, dit is één hele werkdag. 

Bij latere annulering wordt de overeengekomen afspraak voor 50 % in rekening gebracht.
Afspraken die niet worden geannuleerd, worden volledig voor 100 % in rekening gebracht.

Indien je per e-mail annuleert, ontvang je ALTIJD een bevestiging.
Mocht je deze NIET ontvangen, dan heb ik je annulering ook niet ontvangen en verzoek ik je om dit alsnog telefonisch te doen.

inge2017