logo_De_Zonnesteen

Kinesiologie voor kinderen

Vaak hoor je dat kinderen niet lekker in hun vel zitten, overgevoelig zijn voor indrukken en misschien zelfs paranormaal begaafd zijn. Ze slapen slecht, sluiten zich af of zijn juist erg druk. Ze kunnen moeilijk omgaan met anderen. Het zijn lastige problemen.

Gelukkig staan kinderen nog open voor de wonderen en verrassingen van het leven en de natuur. Doordat kinderen op een natuurlijke manier denken, begrijpen ze makkelijker de samenhang tussen hen zelf, de natuur en energie. Ze staan open voor de mogelijkheid dat iemand hen kan helpen.

Kinesiologie kan hierbij een hulpmiddel zijn. Het kind wordt rustiger, kan beter slapen en is minder angstig. Het krijgt meer zelfvertrouwen en zit beter in zijn vel.

Hoe werkt dit?

Met Kinesiologie worden snel resultaten geboekt bij kinderen van alle leeftijden. Er zal duidelijkheid komen voor zowel ouder als kind. Een kind kan of wil soms niet vertellen wat er allemaal aan de hand is in zijn lichaam en gedachten. Kinesiologie is een manier om met behulp van spiertesten te ”praten met het lichaam”. Wanneer je met het lichaam praat zal dit duidelijk maken wat er speelt. Dit geeft inzicht en er kan een verandering plaatsvinden in het gedrag en de gevoelens van het kind. Al na één behandeling kan men resultaten boeken. Meestal zijn slechts 2 tot 4 behandelingen nodig bij kinderen. Desgewenst kan na een behandeling gezegd worden hoeveel sessies nog nodig zijn.

inge2017

Nieuwetijdskinderen

Soms zijn de problemen zo groot, dat je als ouder niet meer weet waar je het zoeken moet. Je hebt al vanalles geprobeerd en je ziet door de bomen het bos niet meer. Je kind krijgt een etiketje opgeplakt. Autisme (of Asperger of PDD-NOS), ADHD, ADD, Dyslexie, Dyscalculie, Hyperactiviteit, Hypo-activiteit, of andere leer- en gedragstoornissen.  Verder vallen termen als Indigo kind en Kristal kind. Waar moet je beginnen? Grote kans dat jouw kind een Nieuwetijdskind is, zoals veel kinderen die de laatste 20 jaar zijn geboren.

Deze kinderen zijn gekomen om ons iets te leren, nl. bewuster worden. Zij spiegelen ons en ons gedrag en dit kan wrijving veroorzaken. Omdat wij niet weten hoe we met deze bijzondere kinderen om moeten gaan, zijn wij gedwongen op zoek te gaan naar oplossingen. Een oplossing kan Kinesiologie zijn.

Deze kinderen zijn hooggevoelig en nemen de gevoelens van hun omgeving over. Spanningen in de omgeving, op school, met vriendjes en ongerustheid bij ouders worden door het kind overgenomen. Er ontstaat een wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving en een negatieve spiraal kan het gevolg zijn.

Een negatieve spiraal kan doorbroken worden door het kind te leren zich hiervoor af te sluiten, waardoor het bewuster in het leven staat. Het kind blijft beter bij zichzelf en wordt rustiger.

Als ouders zich hiervan bewust worden ontstaat er een positieve wisselwerking tussen ouder en kind. Het kan raadzaam zijn, dat ouder en kind samen in therapie gaan. Met Kinesiologie kan dit op een snelle, doeltreffende manier.

Vooral Nieuwetijdskinderen hebben baat bij deze vorm van therapie. Zij voelen vaak direct dat er iets ten positieve verandert. De hooggevoeligheid van deze kinderen stelt hen in staat de veranderingen in hun energieveld te voelen.

Er zijn vele manieren om te helpen maar deze vorm is heel fijn voor kinderen. Zij kunnen zich weer vrolijker en evenwichtiger gaan voelen.

Deze kinderen zijn vatbaarder voor de volgende ‘ziekten’ of stoornissen die alle te behandelen zijn met Kinesiologie:

  •  keel- en oorproblemen
  •  migraine en hoofdpijn
  •  angsten en onzekerheden
  •  allergische reacties                                                                    
  •  astma en bronchitus
  •  concentratieproblemen 
  •  dyslexie en dyscalculie
  •  faalangst

Kinderen tot 7 jaar

Kinesiologie kan al worden toegepast bij hele kleine baby’s. Tot de leeftijd van 7 jaar worden kinderen getest via een volwassene, meestal een van hun ouders. De volwassene wordt eerst zelf via een kinesiologische voortest in balans gebracht om een zuiver testresultaat te krijgen. Het kind gaat hierna op de behandeltafel zitten of liggen en de volwassene houdt hem of haar de hele tijd vast. Middels een spiertest, die bij de volwassene wordt gedaan, wordt dan de juiste informatie gezocht. De correcties worden op het lichaam van het kind gedaan. Dit kunnen stenen zijn, bloesemremedies, aura soma. Soms worden bepaalde punten op het lichaam van het kind zacht aangeraakt. Kinderen ervaren Kinesiologie als een prettige manier van behandelen.

Vanaf 7 jaar kan bij de meeste kinderen een goed testresultaat verkregen worden zonder tussenpersoon.

 

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst die ik u van tevoren per E-mail zal toesturen om ingevuld en ondertekend te worden.

Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.