TARIEVEN PER 1.1.2017

Volwassenen:    
eerste consult vanaf 15 jaar 2 uur     € 75
vervolg consult vanaf 15 jaar       1,5 - 2 uur   € 70
Reikibehandeling 1 uur € 50
     
 Kinderen:    
 Tot  3  jaar   € 35
 Van 3 tot 8 jaar   € 45
 Van 8 tot 15 jaar   € 55
     
 Inwijdingen:    
 Tachyon inwijding (via afstand)   € 25
 Tachyon Source inwijding (via afstand)   € 25
 Tachyon inwijding (persoonlijk)   € 50
 Tachyon Source inwijding (persoonlijk)   € 50
 Witte Licht inwijding + healing (via afstand)   € 45
 Witte Licht inwijding + healing (persoonlijk)   € 70
     
 Telefonisch consult:    
 15 minuten   € 15
 30 minuten   € 30
 45 minuten   € 45
 60 minuten   € 60


Indien het besprokene per e-mail dient te worden bevestigd,
hoort deze tijd ook bij het telefonisch consult.

Telefonische chakra reading € 15,-.

Telefonische chakra behandeling 30 minuten per chakra € 30,-.

Alle tarieven zijn incl. 21 % B.T.W.

Persoonlijke behandelingen graag contant betalen, afstandshealing/inwijding kan worden overgemaakt.

IBAN NL68 INGB 0001242336 ten name van Schmitz De Zonnesteen.

 
Informatie betreffende ingeplande behandelingsafspraak:

Je zoekt professionele hulp voor je problemen. Je reserveert bij mij hiervoor een afgesproken tijd.

Daarom vraag ik je vriendelijk om een ingeplande behandelingsafspraak welke niet nagekomen kan worden, graag zo spoedig mogelijk, echter UITERLIJK 24 UUR van te voren te annuleren, dit is één hele werkdag.

Bij latere annulering wordt de overeengekomen afspraak voor 50 % in rekening gebracht. Afspraken die niet worden geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht.

Indien je per e-mail annuleert, ontvang je ALTIJD een bevestiging. Mocht je deze NIET ontvangen, dan heb ik je annulering ook niet ontvangen en verzoek ik je om dit alsnog telefonisch te doen.